Col·lecció de Nines de Lola Anglada i altres donacions

Al segon pis de la mansió de Can Llopis, al lloc que ocupaven les antigues dependències del servei domèstic, s’hi va instal·lar la Col·lecció de Nines de Lola Anglada, adquirida l’any 1961 per la Diputació de Barcelona. L’escriptora, il·lustradora i pintora Lola Anglada (Barcelona, 1862- Tiana, 1964) és una de les personalitats més singulars del noucentisme artístic.

La col·lecció de nines, que depassa les 400 peces, presenta una àmplia varietat d’estils, manufactures i èpoques, d’entre els segles XVII - XIX. Per a Lola Anglada representava l’afany sentimental de recuperar la infantesa i les formes de vida perdudes de la societat del segle XIX.

En tant que objectes de la vida quotidiana destinats al públic infantil femení, les nines reflecteixen les classes socials, la indústria de la que eren objecte, el món de la moda, l’evolució dels costums, les etapes de la vida de les nenes i les noies… Confeccionades amb diversos materials, des del paper maché o la fusta fins la porcellana fina, presenten una àmplia varietat i habilitats diverses, ja la col·lecció conté també peces mecàniques dotades de moviment o de música.

Acompanyen la col·lecció formada per Lola Anglada un conjunt de joguines antigues. Altrament, la col·lecció ha incorporat donacions de nines antigues i d’època de diverses procedències, augmentant en nombre, varietat i qualitat.