Biblioteca virtual

Publicacions dels Museus de Sitges

La publicació de catàlegs i guies permet als Museus de Sitges oferir una visió crítica de les seves col·leccions. Posant a disposició del públic, informació detallada i raonada sobre les obres i els espais on estan ubicades. Els catàlegs revelen les activitats que duen a terme i asseguren que aquests continguts tinguin un lloc en la història de la institució. Sent alhora un recurs fonamental per als investigadors i una peça de col·leccionista en si mateixa.

 A través de l’edició electrònica, els diferents museus poden oferir aquests continguts en tota la seva extensió, permetent aprofundir en l’estudi i adaptant cada volum a les necessitats de l’audiència. Gràcies als catàlegs en línia, els Museus de Sitges permeten accedir als seus fons a visitants i acadèmics de tot el món, a través d’edicions actualitzades i enllaçant a una sèrie il·limitada de recursos des d’exposicions virtuals o un Museu Obert.