Accessibilitat

Les obres d’adequació del Cau Ferrat i de can Rocamora van culminar el 2014 amb la supressió de les barreres arquitectòniques. Però el binomi Museus de Sitges i accessibilitat ha continuat fent camí. El 2016, gràcies al programa de La Mirada Tàctil de la Diputació de Barcelona, es van adaptar vídeos amb subtítols i llengua de signes catalana (LSC). El 2019, s’hi va avaluar d’accessibilitat a museus MUSA que va donar com a resultat un informe de l’estat de l’accessibilitat als 3 espais museístics: Cau Ferrat, Can Rocamora i Maricel. L’estiu del 2020 vam presentar un projecte, en ple confinament i en temps rècord, a una subvenció de la Generalitat de Catalunya i això ha permès fer els avenços que us presentem.

 

Més informació a https://museusdesitges.wordpress.com/2021/02/23/un-cau-ferrat-mes-accessible/

 

Desplaçar-se i seure per l'edifici i les sales

 

 • Encaminament podotàctil per les sales del Museu del Cau Ferrat amb  plànol d’orientació tàctil.
 • Hi ha ascensors i plataformes remuntadores d’escales. El personal d’Atenció al Públic us orientarà i activarà les plataformes per facilitar-vos el desplaçament.
 • Les botoneres dels ascensors estan senyalitzades amb Braille.
 • Es permet l’accés de gossos pigall a l’edifici i a les sales.
 • Al Museu de Maricel i a les exposicions temporals hi ha bancs per seure.
 • Disposem de cadires plegables per poder seure durant el recorregut, cal demanar-les al personal.

 

Discapacitat sensorial

Recursos per a persones amb discapacitat sensorial

 • Bucles magnètics al taulell de venda d’entrades i informació.
 • Servei de Bucles magnètics individuals que permeten la utilització d’audiòfons mentre es fa una visita guiada per una educadora del museu.
 • Plànol d’orientació tàctil del Museu del Cau Ferrat que us permetrà orientar-vos en la distribució de les sales.
 • El Museu del Cau Ferrat i el Museu de Maricel disposen de dos audiovisuals subtitulats i amb llenguatge de signes.

 Altres serveis

 • Lavabos adaptats
 • Hi ha un canviador al lavabo de la planta baixa.
 • Visites comentades gratuïtes als usuaris de les entitats que atenen persones en risc d’exclusió social, cultural, física, sensorial o econòmica, prèvia sol·licitud i aprovació per part de direcció a 93 894 03 64 ext. 1.
 • Servei de guixetes individuals i per a grups.
 • Per a consultes, truqueu al 93 894 03 64 ext.1

Declaració d'accessibilitat web
El Consorci del Patrimoni de Sitges s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (en endavant, Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre).
La present declaració d’accessibilitat s’aplica a https://museusdesitges.cat/ca

Situació de compliment
Aquest lloc web és no conforme amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre.

Contingut no accessible
El contingut que es recull a continuació no és accessible pels següents motius: manca de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre.

Contingut no textual
Només àudio o vídeo (gravat)
Autodescripció o mitjà alternatiu (gravat)
Audiodescripció (gravat)
Informació i relacions
Característiques sensorials
Orientació
Identificar el propòsit del camp
Contrast (mínim)
Redimensionament del text
Imatges de text
Reflow
Contrast en elements no textuals
Espaiat en el text
Teclat
Titulat de pàgines
Propòsit dels enllaços (en context)
Encapçalaments i etiquetes
Focus visible
Etiqueta en el nom
Idioma de les parts
Navegació coherent
Etiquetes o instruccions
Processament
Nom, funció, valor

Preparació de la present declaració d’accessibilitat
El mètode utilitzat per preparar la declaració ha estat l’autoavaluació amb recursos externs, segons l’article 3, apartat 1, de la Decisió d’Execució (UE) 2018/1523 de la Comissió (2).
Darrera revisió de la declaració: 28/9/2020.

Observacions y dades de contacte

Comunicacions
Es poden realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a del Reial Decret 1112/2018), a través de la següent bústia de contacte.

Per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.
 • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web.

Les comunicacions seran rebudes i traslladades per la Direcció General d’Atenció Ciutadana, del Departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda, com a Unitat Responsable d’Accessibilitat Web en l’àmbit autonòmic.

Sol·licituds d’informació accessible i queixes
Per fer sol·licituds d’informació accessible i queixes (article 12 del Reial Decret 1112/2018) cal accedir al tràmit “Continguts accessibles al web” i seguir la modalitat “Sol·licitar informació accessible o fer una queixa”.
Qualsevol persona física o jurídica pot formular queixes relatives al compliment dels requisits del Reial Decret 1112/2018 i sol·licitar informació relativa a continguts que estiguin exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquesta normativa.
Les sol·licituds i queixes es registren conforme als requisits establerts per la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Procediment d’aplicació
El procediment d’aplicació recollit a l’article 13 del Reial Decret 1112/2018 es pot iniciar al tràmit “Continguts accessibles al web” a través de la modalitat “Reclamar una sol·licitud”.

Si un cop realitzada una sol·licitud d’informació accessible o queixa, aquesta ha estat desestimada, no estàs d’acord amb la decisió adoptada o la resposta no compleix amb els requisits de l’article 12.5 del RD 1112/2018, pots iniciar una reclamació per

 • conèixer i oposar-te als motius de la desestimació
 • instar a l’adopció de les mesures oportunes en cas de no estar d’acord amb la decisió adoptada
 • exposar les raons per les quals consideres que la resposta no compleix amb els requisits exigits.

També es pot iniciar una reclamació en cas que hagin transcorregut 20 dies hàbils sense haver obtingut cap resposta.

CONSULTES
Per més información o dubtes: musuesdesitges@diba.cat

BONES PRÀCTIQUES
Esperem que gaudiu de la vostra visita i us convidem a compartir la vostra experiència a les xarxes socials.  Les persones que no compleixin aquestes bones pràctiques que contribueixen que tots els visitants gaudeixin de la visita, podran ser convidades a sortir del recinte pel personal del museu o de seguretat.

Conserveu l’entrada
Mantingueu guardada la vostra entrada durant la visita.

Accés amb animals
No es pot entrar amb animals al museu, llevat de gossos pigall.

Fotografies i gravacions
Podeu fer fotografies sense flaix i gravacions en format domèstic a les sales de la col·lecció. No és així a les sales d'exposicions temporals, si no s'hi indica el contrari. No està permès fer servir trípode ni pals per a selfies.
Per a premsa i altres necessitats, si us plau, contacteu abans amb el Departament de Difusió i Esdeveniments, portagm@diba.cat
Us convidem a compartir les vostres imatges del museu a les nostres xarxes.

Ús del telèfon mòbil
Poseu el telèfon mòbil en silenci i mantingueu un volum de veu moderat.

Wi-Fi
El museu disposa de Wi-Fi a totes les sales.

Menjar i beguda
No es pot entrar ni menjar ni beguda a les sales.

Comportament
No es pot córrer ni cridar per les sales per evitar accidents i molèsties a la resta de visitants.
Amb la finalitat de protegir i conservar les obres d'art no està permès de tocar els objectes.
En cas d’evacuació cal seguir les instruccions del personal del museu.

Acompanyants de grups
Els acompanyants dels grups són responsables de tots els membres que acompanyen. Consulteu en el moment de fer la reserva les normes que s’apliquen als grups.

Visites amb menors
Els menors de 14 anys han d’anar acompanyats d’un adult.

Tancament de les sales
Les sales tanquen 15 minuts abans de l'hora de tancament del museu.

Espai lliure de fum
Els Museus de Sitges són un espai lliure de fums. No es permet fumar en cap espai de l’edifici.

Dibuixar al museu
Es pot dibuixar a les sales amb quadern de dibuix i només amb llapis. Per utilitzar cavallets i altres materials cal sol·licitar autorització.

Roba
No es permet l’entrada als Museus de Sitges amb roba de bany.