Tarifes

VISITA LLIURE O GUIADA SIMPLE

ENTRADA ÚNICA NORMAL
- Museu del Cau Ferrat i Museu de Maricel: 10 euros
- Fundació Stämpfli - Art Contemporani: 5 euros
- Palau de Maricel: 5 euros

ENTRADA COMBINADA NORMAL
- Museu del Cau Ferrat + Museu de Maricel + Palau de Maricel: 13 euros
- Museu del Cau Ferrat + Museu de Maricel + Fundació Stämpfli - Art Contemporani: 13 euros
- Museu del Cau Ferrat + Museu de Maricel + Palau de Maricel + Fundació Stämpfli - Art Contemporani: 17 euros

ENTRADA ÚNICA REDUÏDA FAMILIAR 20%
- Museu del Cau Ferrat + Museu de Maricel: 8 euros
- Fundació Stämpfli - Art Contemporani: 4 euros
- Palau de Maricel: 4 euros

ENTRADA COMBINADA REDUÏDA FAMILIAR 20%
- Museu del Cau Ferrat + Museu de Maricel + Palau de Maricel: 10 euros
- Museu del Cau Ferrat + Museu de Maricel + Fundació Stämpfli - Art Contemporani: 10 euros
- Museu del Cau Ferrat + Museu de Maricel + Palau de Maricel + Fundació Stämpfli - Art Contemporani: 13,5 euros

ENTRADA ÚNICA REDUÏDA 30%
- Museu del Cau Ferrat + Museu de Maricel: 7 euros
- Fundació Stämpfli - Art Contemporani: 3,5 euros
- Palau de Maricel: 3,5 euros

* Descompte aplicat a famílies nombroses o monoparentals, membres de Barcelona PASS Modernista, membres de les Cases Icòniques de Catalunya, Amics dels Museus de la Xarxa de Museus d’Art, membres de la Xarxa de Museus Marítims i de la Xarxa de Museus Locals, usuaris del Carnet de Biblioteques de la Diputació de Barcelona i associats a entitats amb conveni previ amb el Consorci del Patrimoni de Sitges.

ENTRADA COMBINADA REDUÏDA 30%
- Museu del Cau Ferrat + Museu de Maricel + Palau  de Maricel: 9 euros
- Museu del Cau Ferrat + Museu de Maricel + Fundació Stämpfli - Art Contemporani: 9 euros
- Museu del Cau Ferrat + Museu de Maricel + Palau de Maricel + Fundació Stämpfli - Art Contemporani: 12 euros

* Descompte aplicat a famílies nombroses o monoparentals, membres de Barcelona PASS Modernista, membres de les Cases Icòniques de Catalunya, Amics dels Museus de la Xarxa de Museus d’Art, membres de la Xarxa de Museus Marítims i de la Xarxa de Museus Locals, usuaris del Carnet de Biblioteques de la Diputació de Barcelona i associats a entitats amb conveni previ amb el Consorci del Patrimoni de Sitges.

ENTRADA ÚNICA REDUÏDA 50%
- Museu del Cau Ferrat + Museu de Maricel: 5 euros
- Fundació Stämpfli - Art Contemporani: 2,5 euros
- Palau de Maricel: 2,5 euros

* Descompte aplicat a jubilats, personal de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament de Sitges, estudiants menors de 25 anys, usuaris del Carnet Jove i del Carnet Blau + i titulars de la Targeta Acreditativa de la Discapacitat de la Generalitat de Catalunya o acreditació similar. En cas de barem de tercera persona reconegut, l’acompanyant tindrà l’accés gratuït.

ENTRADA COMBINADA REDUÏDA 50%
- Museu del Cau Ferrat + Museu de Maricel + Palau  de Maricel: 6,5 euros
- Museu del Cau Ferrat + Museu de Maricel + Fundació Stämpfli - Art Contemporani: 6,5 euros
- Museu del Cau Ferrat + Museu de Maricel + Palau de Maricel + Fundació Stämpfli - Art Contemporani: 8,5 euros

* Descompte aplicat a jubilats, personal de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament de Sitges, estudiants menors de 25 anys, usuaris del Carnet Jove i del Carnet Blau + i titulars de la Targeta Acreditativa de la Discapacitat de la Generalitat de Catalunya o acreditació similar. En cas de barem de tercera persona reconegut, l’acompanyant tindrà l’accés gratuït.

ENTRADA GRATUÏTA

- La resta de persones tenen accés lliure als Museus de Sitges cada primer dimecres de mes (sempre que no sigui festiu i que no es tracti ni de visites guiades ni de cap grup organitzat), el Dia Internacional dels Museus (18 de maig) i els dies de Jornades de Portes Obertes (25 d'agost i 24 de setembre)
- Tenen accés lliure els menors de 16 anys, els aturats, el personal docent, els guies oficials, els membres de l’International Council of Museums, de l’Associació de Museòlegs de Catalunya, de l’Associació Professional de Gestors Culturals, de la Societat Catalana d’Arqueologia, de l’Associació Catalana de Crítics d’Art, del Ram de Tot l’Any i dels Amics dels Museus de Sitges, periodistes amb permís previ de direcció, altres institucions i entitats amb els quals la gratuïtat quedi establerta per conveni i els col·lectius amb problemes d’exclusió que tinguin un conveni amb el Consorci del Patrimoni de Sitges o presentin amb antelació suficient una petició formal a la direcció-gerència.

VISITA LLIURE O GUIADA PER A GRUPS ORGANITZATS 
ENTRADA NORMAL
- Museu del Cau Ferrat + Museu de Maricel: 8 euros per persona
- Fundació Stämpfli - Art Contemporani: 4 euros per persona
- Palau de Maricel: 4 euros per persona
- Museu del Cau Ferrat + Museu de Maricel: 8 euros per persona
- Museu del Cau Ferrat + Museu de Maricel + Palau  de Maricel: 10 euros per persona
- Museu del Cau Ferrat + Museu de Maricel + Fundació Stämpfli - Art Contemporani: 10 euros per persona
- Museu del Cau Ferrat + Museu de Maricel + Palau de Maricel + Fundació Stämpfli- Art Contemporani: 13 euros per persona

ENTRADA REDUÏDA
- Museu del Cau Ferrat: 2 euros per persona
- Museu de Maricel: 2 euros per persona
- Palau de Maricel: 2 euros per persona
- Fundació Stämpfli - Art Contemporani: 2 euros per persona
- Museu del Cau Ferrat + Museu de Maricel: 4 euros per persona
- Museu del Cau Ferrat + Museu de Maricel + Palau de Maricel: 5,20 euros per persona
- Museu del Cau Ferrat + Museu de Maricel + Fundació Stämpfli - Art Contemporani: 5,20 euros per persona
- Museu del Cau Ferrat + Museu de Maricel + Palau de Maricel + Fundació Stämpfli- Art Contemporani: 6,80 euros per persona

* Descompte aplicat a jubilats, personal de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament de Sitges, estudiants menors de 25 anys, usuaris del Carnet Jove i del Carnet Blau + i titulars de la Targeta Acreditativa de la Discapacitat de la Generalitat de Catalunya o acreditació similar. En cas de barem de tercera persona reconegut, l’acompanyant tindrà l’accés gratuït.

ENTRADA ESCOLAR (ESO I BATXILLERAT)
- Museu del Cau Ferrat: 1 euro per persona
- Museu de Maricel: 1 euro per persona
- Museu del Cau Ferrat + Museu de Maricel: 2 euros per persona
- Museu del Cau Ferrat + Museu de Maricel + Fundació Stämpfli: 2,60 euros per persona
- Museu del Cau Ferrat + Museu de Maricel + Palau de Maricel: 2,60 euros per persona
- Museu del Cau Ferrat + Museu de Maricel + Palau de Maricel + Fundació Stämpfli - Art Contemporani: 3,40 euros per persona
- Taller educatiu: 4 euros per persona

AMICS DELS MUSEUS DE SITGES
- Quota anual: 20 euros
- Quota anual fins als 25 anys: 16 euros
- Quota anual a partir dels 65 anys: 16 euros
-
Quota dual (2 persones): 35 euros

* Els amics dels Museus de Sitges poden accedir a les visites ordinàries als museus un nombre indefinit de vegades al llarg de l’any de vigència. També serà vàlid per a visitar les exposicions temporals i gaudiran de descomptes d’entre el 5% i el 10% en els productes de la botiga. Promocions i convenis amb altres agrupacions similars.

TALLERS FAMILIARS
- 4 euros amb un 25% descompte per als següents col·lectius: segon germà, fills del personal del Consorci del Patrimoni de Sitges, titulars del Carnet Blau, del carnet de Biblioteques de la Diputació de Barcelona i titulars de carnets infantils i juvenils. Totes les reduccions i gratuïtats han de ser degudament acreditades.

INFORMACIÓ I RESERVES
Edifici Miramar
Davallada, 12 (3a planta)
08870 Sitges
T. 93 894 03 64 (extensió 1)
F. 93 894 85 29
museusdesitges@diba.cat
reservesms@diba.cat
www.museusdesitges.com