Anuncis Oficials

Provisió

Els sistemes de provisió tenen com a objectiu principal seleccionar les persones candidates mès idònies entre els empleats públics, per ocupar els llocs de treball que s'hagin de proveir per assegurar la prestació dels serveis públics i l'interès general.

Convocatòries interadministratives per a la cobertura de llocs de treball

Podeu descarregar aquí la sol·licitud genèrica de participació a totes les convocatòries.

Any 2023

CI01/23. Provisió de dos llocs de treball base del Consorci del Patrimoni de Sitges, mitjançant el sistema de concurs de mèrits, de Tècnic/a Gestió de Museus, del Subgrup A1

Publicació de la convocatòria interadministrativa i les seves bases BOPB

Publicació de la convocatòria interadministrativa DOGC

El termini per a la presentació de sol·licituds estarà obert del 15-09-2023 al 05-10-2023, ambdós inclosos.

 

CI02/23. Provisió del lloc de treball base del Consorci del Patrimoni de Sitges, mitjançant el sistema de concurs específic, de Responsable de Suport Operatiu a l'Administració electrònica, del Subgrup C1

Publicació de la convocatòria interadministrativa i les seves bases BOPB

Personal directiu. Llocs de treball direcció pública professional

Any 2023

PD-05/23 Provisió del lloc de treball de direcció pública professional de Director/a Gerent/a del Consorci del Patrimoni de Sitges

La gestió d'aquesta convocatòria de provisió esta encomanada a la Direcció de Serveis de Recursos Humans de la Diputació de Barcelona. Aquesta informació també la podreu trobar en la pàgina web de la Diputació de Barcelona (www.diba.cat), a la intranet corporativa (www.intradiba.cat) i al seu Tauler d'Edictes electrònic.

Publicació convocatòria de provisió del lloc de treball de directiu/iva públic/a professional de Director/a Gerent/a CPS DOGC

El termini de presentació de sol·licituds serà del 04.09.23 fins al 02.10.23.

Selecció