Els Museus de Sitges inicien una nova línia de treball i investigació per donar a conèixer un dels rols més oblidats de Lola Anglada, el seu perfil d’escriptora, i reivindicar-la com a figura literària cabdal de la cultura catalana.

El projecte, liderat pels Museus de Sitges i comissariat per Neus Real Mercadal, doctora en Filologia Catalana, es desenvoluparà en diferents fases; la primeras’hainiciat el segon semestre de l’any 2021.

Les primeres accions de difusió apareixeran aquesta setmana en diferents xarxes socials sota el lema “Lola Anglada. Troballes”, a partir de la presentació pública del projecte Lola Anglada, escriptora que tindrà lloc al Museu de Maricel el proper dijous 25 de novembre.

Aquest projecte permetrà situar Lola Anglada als Mapes Literaris d’Espais Escrits, vinculada al Museu Romàntic Can Llopis de Sitges en el que, per primera vegada i amb caràcter permanent, es presentarà una exposició centrada en el vessant literari de Lola Anglada.

Altres accions del projecte contemplaran, entre d’altres, la creació d’una nova pàgina web centrada en els múltiples perfils que ofereix el polifacètic personatge, des d’una aproximació biogràfica als seus vessants literari, artístic i de col·leccionista.

El projecte i els treballs d’investigació del vessant literari de Lola Anglada 2021 compten amb el suport i la col·laboració del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a través de la concessió d’una subvenció per a la Promoció d’Activitats Literàries.

 

El projecte Lola Anglada, escriptora és una de les accions més destacades del Projecte d’Activitats Literàries dels Museus de Sitges de l’any 2021, a partir del qual volen liderar la seva revaloració i reivindicació i atorgar-li el reconeixement que es mereix com a figura cabdal de la cultura catalana.

 

Els Museus de Sitges gestionen les col·leccions de nines i joguines Lola Anglada que es presenten, junt amb peces d’altres donacions, a la segona planta del Museu Romàntic Can Llopis de Sitges. Al Museu de Maricel s’exhibeix una petita mostra de la seva obra pictòrica i una escultura. Però en cap museu o centre del país es reivindica ni es difon, de manera permanent, l’important tasca de Lola Anglada com a escriptora.

 

Se li han dedicat mostres temporals, s’han editat les seves memòries, perfils biogràfics i artístics, i el seu afany com a col·leccionista, però enlloc es reivindica de forma permanent la seva importància com a escriptora, com a dona de fermes conviccions ideològiques, compromesa amb el seu temps.

 

Aquest buit, “oblit” o mancança és el que es pretén deixar enrere amb el projecte Lola Anglada, escriptora, comissariat per Neus Real Mercadal, doctora en Filologia Catalana, qui, a més d’una important tasca d’investigació centrada, entre d’altres, en l’estudi de les 83 caixes del Fons Lola Anglada, dipositat a la Biblioteca de Catalunya, està conceptualitzant i articulant les diferents actuacions a desenvolupar en diferents fases.

 

Un dels punts més importants del projecte, i que cal destacar especialment, és la ubicació de Lola Anglada al Mapa Literari d’Espais Escrits, vinculant-la amb el Museu Romàntic de Sitges  Aquesta fita serà, doncs, una de les tasques més importants per reivindicar i difondre la seva figura de manera permanent.

 

Una altra de les fites del projecte és la implementació d’un espai web propi i específic, pensat amb criteris d’usabilitat i accessibilitat, que abordarà el personatge des del triple vessant d’escriptora, d’artista i de col·leccionista. Des d’aquest espai es podrà accedir, mitjançant links, a materials divulgatius audiovisuals i bibliogràfics, es difondran les activitats, estudis i jornades, rutes, mostres temporals, visites, club de lectura, etc.

 

El projecte Lola Anglada escriptora, del que ara només anunciem algunes línies d’actuació, contemplarà també, entre d’altres, un nou espai i exposició permanent centrat en Lola Anglada com a escriptora, que es presentarà al segon pis del Museu Romàntic Can Llopis, a tocar de l’exposició permanent de les col·leccions de nines i joguines, que també es mostraran amb un nou discurs museològic i museogràfic, a cura del Dr. Pere Capellà. El vessant artístic de Lola Anglada, a cura del Dr. Ignasi Domènech i de Pere Izquierdo, Director–gerent dels Museus de Sitges (e.f.), es difondrà tant a través del Museu de Maricel com de la pròpia exposició permanent del Museu Romàntic, on es presentaran treballs representatius de la seva activitat com a il·lustradora.

 

Abans que totes aquestes actuacions es materialitzin, els primer fruits, les primeres “perles”, les primeres troballes singulars que ens donaran a conèixer noves dimensions de Lola Anglada, més enllà de la visió estereotipada o tipificada en la que s’ha mantingut al llarg dels anys, començaran a sortir aquesta setmana al web i xarxes socials dels Museus de Sitges, agrupades sota el títol “Lola Anglada. Troballes”.

Enllaç a les troballes que anem publicant.

1a Troballa.

2ona. Troballa.

3era. Troballa.

 

A tall de conclusió:

  • Presentaciódel projecte Lola Anglada, escriptora, comissariat per Neus Real Mercadal, doctora en Filologia Catalana.
  • Presentació de “Lola Anglada. Troballes”.
  • Organitzat pels Museus de Sitges (Consorci del Patrimoni de Sitges, entitat integrada per la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sitges).
  • Amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a través de la concessió d’una subvenció de Promoció d’Activitat Literàries.
  • Temporalitat i calendari: des de finals de novembre de 2021 en endavant.
  • Espais/Lloc: en aquesta primera fase, les accions es presentaran a l’Espai web i a les xarxes dels Museus de Sitges.
  • Objectiu: reivindicar i difondre Lola Anglada i, molt especialment, els seus vessants literari, artístic i de col·leccionista.