‘Jacques Monory, mon cinéma’

Fundació Stämpfli
1 juny 2015 a 8 novembre 2015