Servidora

Servidora

segona meitat segle XVI - primera meitat segle XVII

Material/Tècnica

Vidre bufat, parcialment emmotllat i marcat en motlle

Dimensions

14.3 x 17.8 x 17.8 cm. ø 17.8 cm (container). ø 10.5 cm (foot)

Lloc d'execució

Catalunya

Museu:

Col·lecció: