Retaule de la Mare de Déu

Retaule de la Mare de Déu

Francesc Feliu
últim quart segle XIV

Material/Tècnica

Pintura al tremp sobre taula

Dimensions

257,5 x 324 cm

Lloc de procedència

Procedent d'una església de la diòcesi de la Seu d'Urgell, possiblement de la localitat de Torà del Riubregós (La Segarra)

Lloc d'execució

Catalunya

Museu:

Col·lecció: