Aiguamans

Aiguamans

finals segle XVII - primer terç segle XVIII

Material/Tècnica

Pisa

Dimensions

73 x 35,5 x 32,5 cm

Lloc d'execució

Barcelona

Museu

Museu del Cau Ferrat

Col·lecció

Col·lecció Santiago Rusiñol