MÚSICA
20 juliol 21 h
12 €

Recital de cant: Montserrat Seró, soprano i Álvaro Metzger, piano

1r premi del 26è Concurs Josep Mirabent i Magrans

 

 

 

 

Espai:

Degustació:

Blanc Subur