Projecte de rehabilitació de Can Falç

Can Falç
Valor patrimonial, històric, artístic, cultural i turístic. El projecte de rehabilitació de Can Falç permetrà recuperar un edifici emblemàtic i convertir-lo en un espai museístic que mostrarà el passat agrícola i mariner de Sitges. El projecte està impulsat per l'Ajuntament de Sitges i la Diputació de Barcelona i gestionat pel Consorci del Patrimoni de Sitges. Els principis que han de regir aquesta actuació són la recuperació del patrimoni històric, artístic i cultural de l’edifici i del seu contingut; la seva difusió, dinamització i explotació com a centre cultural; la rendibilitat social, cultural, educativa, turística i econòmica del projecte; i la seva sostenibilitat econòmica.

Projecte
- Adscripció de Can Falç al Consorci del Patrimoni de Sitges i donació del mobiliari de Can Falç a l’Ajuntament de Sitges.
- Aportació de 280.000 € per part de la Diputació de Barcelona per a la redacció del projecte.

Què és Can Falç?
La casa particular més antiga de Sitges i la que fins ara s’ha conservat més íntegrament. L’interior de l’edifici (mobiliari, decoració mural, pintura, objectes) es mantingué en la seva integritat fins l’any 2000.

Algunes dates de Can Falç
1669: Joan Josep d’Àustria.
1685: Francesc Falç, capità de la Fragata.
1742: Llinda del portal nou.
1793: Can Llopis.
S. XIX-XX: Escenari pictòric.
1924-1936: Escola Mossèn Joan Lloveras.
1986: Donació de l’edifici a la Diputació de Barcelona.
1988: D’hort del segle XVII i jardí romàntic a plaça dura.
1990: La lenta decadència.
2000: Mort de Josefina de Dalmau i disposicions testamentàries sobre béns mobles.
2000-2011: Degradació accelerada.
2010: De zona verda a solar edificable.
2011-2014: Actuacions a favor.

Grau de protecció patrimonial II (PEPPAC 1991, núm. 342)
“Manteniment estricte del volum i de façanes. A l’interior només es podran autoritzar obres prèvia inspecció i valoració per part dels serveis tècnics municipals”.

Projecte Can Falç
- Rehabilitació.
- Museïtzació.
- Centre Cultural.
- Ús públic.

Principis rectors
- Recuperació del patrimoni històric, artístic i cultural de l’edifici i el contingut.
- Difusió, dinamització i explotació com a centre cultural.
- Rendibilitat social, cultural, educativa, turística i econòmica del projecte.
- Sostenibilitat econòmica.
- Projecte global i implementació per fases.

Prioritats per a l’avantprojecte
- Definició d’usos.
- Rehabilitació integral de l’edifici.
- Recerca fonts finançament, mecenatge i partenariat.
- Execució per fases.
- Programes per al desenvolupament de les fases d’execució.

Objectius
- Restauració integral de l’edifici i contingut.
- Conservació integral planta noble.
- Ús cultural, patrimonial, educatiu i turístic.
- Pol de difusió i activitats sobre Sitges amb projecció internacional.

Eixos d’actuació
- Patrimoni.
- Història.
- Arts.
- Difusió / Educació.
- Turisme cultural.
- Internacionalització.
- Sostenibilitat.

Usos i continguts
- Can Falç, casa pairal de Sitges.
- Col·leccions d’arqueologia, marineria i indústries: vitivinícoles, tèxtil, calçat i turisme.
- Centre de difusió i dinamització.
- Reconstrucció i explotació comercial del celler .

Programes
- Història i llegenda dels Falç.
- De Can Falç a Can Llopis.
- El celler de Can Falç, vi, malvasia i comerç.
- La marina de Sitges (Col·lecció de Marineria Emerencià Roig i Raventós).
- La capital dels neardenthals (Col·lecció d’Arqueologia).
- Can Falç, paisatge artístic. Del Luminisme al segle XX .

Espais activitats i serveis
- Acollida i informació.
- Botiga.
- Educació i taller.
- Documentació.
- Audiovisuals.
- Oficines i administració.
- Manteniment i magatzems.

Finançament
- Públic: Diputació de Barcelona, Ajuntament de Sitges i altres.
- Privat: mecenatge i col·laboració.
- Recursos propis: generats per l’explotació del celler i altres activitats.