La Peça del Mes | Setembre 2016 | 'L'abraç de Sant Joaquim i Santa Anna'