La Peça del Mes | Juny 2017 | ‘Calaixera amb escambell’