La Peça del Mes | Febrer 2016 | 'El tresor de la platja de l'Estanyol'