La Peça del Mes | Desembre 2016 | ‘L’adoració dels reis’ i ‘L’adoració dels pastors’