Peça del mes de setembre 25/9/2020

Armilla i Vel o "serafina" del segle XIX. Col. Romanticisme. Museu Romàntic. Can Llopis, Sitges