Museus de Sitges i la UAB tractaran el col·leccionisme artístic en un simposi

Museus de Sitges ha obert vies de col·laboració amb altres museus amb fons creats a partir de col·leccions –com és el cas del mateix Cau Ferrat– amb la finalitat d’establir complicitats i dibuixar estratègies beneficioses per als centres amb aquest perfil. La singularitat i característiques d’aquests museus, alguns dels quals amb fons de notable valor artístic i patrimonial, aconsellen implantar vies de col·laboració, ja que comparteixen reptes i objectius.  
El Cau Ferrat, museu nascut el 1933 a partir de la col·lecció de Santiago Rusiñol, dos anys després de la seva mort, constitueix un dels millors exemples de fons artístic format a partir d’una col·lecció. L’heterogeneïtat dels estils, procedències i dates de les obres que reuneixen, la necessitat d’articular polítiques de difusió específiques, així com les dificultats que sovint apareixen per emmarcar aquestes col·leccions en un discurs museogràfic determinat són elements comuns entre els museus de col·leccions i que conviden a buscar accions conjuntes. Per aquest motiu, Museus de Sitges ha impulsat aquestes línies de treball conjunt, amb la intenció que es materialitzin en resultats a mig termini.  
A banda del Cau Ferrat, Museus de Sitges disposa d’altres col·leccions de relleu, com la del doctor Pérez Rosales d’art antic i modern, i la de marineria d’Emerencià Roig i Raventós, totes dues pertanyents al fons del Museu Maricel, actualment, junt amb el Cau Ferrat, en procés de reforma i reestructuració. Altres museus catalans que integrarien aquest grup són la Fundació Godia, el Vila-Casas, el Víctor Balaguer de Vilanova o l’Abelló de Mollet, entre d’altres. En tots els casos, són museus que disposen de col·leccions artístiques significatives creades pels seus respectius impulsors.  
En aquesta línia, Museus de Sitges, junt amb la Universitat Autònoma de Barcelona, ha organitzat per al proper divendres 5 d’octubre al Palau Maricel la primera jornada de Mercat de l’art, col·leccionisme i museus. Aquesta convocatòria està emmarcada, precisament en aquesta voluntat de teixir complicitats amb altres centres similars. El programa de la jornada –coordinat per Bonaventura Bassegoda, catedràtic d’Història de l’art de la UAB, i Ignasi Domènech, cap de col·leccions de Museus de Sitges–permetrà conèixer diferents experiències i compartir estratègies. La jornada és oberta a tothom (cost de 15 euros) i les inscripcions es poden formalitzar a través de la pàgina web de Museus de Sitges.  
Més informació