Més de 100.000 persones van visitar els museus i van participar a les activitats l’any 2015

Són dades incloses a la Memòria de l’exercici passat, presentada avui a la reunió del Consell Executiu
  • Reunió del Consell Executiu del CPS al Museu de Maricel, el 4 d'abril, on s'ha presentat la Memòria