Les exposicions dels Museus de Sitges constitueixen un dels punts centrals del programa de La Pregonera

Dues noves mostres se sumen a les dues actualment en curs