La música clàssica envaeix el Racó de la Calma

Els vocalistes i conjunts premiats en la darrera edició del Concurs Mirabent i Magrans ofereixen sis actuacions incloses en el Sitgestiu