Els Museus també es vestiran de Carnaval

Tres figures d’època apareixeran disfressades amb motius carnavalers