Els museus incrementen el nombre de visitants estrangers

L’aposta per la internacionalització es concreta en el programa expositiu i d’activitats, que l’any passat es va traduir en un creixement del 28% dels visitants de fora de l’Estat