El Museu Romàntic realitza obres de manteniment i millora

L’actuació permet renovar la instal·lació elèctrica