El Museu de Maricel rep una escultura de la Fundació Stämpfli en el seu programa d’intercanvi d’obres

La cinètica ‘Volume figé M N C 2/8’, de Pol Bury, s’exposa al voltant d’obres medievals