El Consorci restaura la Mare de Déu dels Mariners, obra de Pere Jou

El conjunt escultòric de la Mare de Déu dels Mariners tornarà a lluir a la processó de Divendres Sant després de l’acurat procés de restauració realitzat pel Consorci de Patrimoni de Sitges. La peça, obra de l’escultor Pere Jou, va tornar divendres passat al retaule de la Mare de Déu dels Dolors de la parròquia de Sant Bartomeu i Santa Tecla, després d’haver-hi estat els darrers deu mesos al taller de restauració dels museus, sotmesa als treballs de recuperació duts a terme pel responsable del departament, Pep Pascual.  
La Mare de Déu dels Mariners, nom amb el qual és coneguda popularment aquesta peça, és una pietat de fusta policromada i daurada. L’escultor Pere Jou la va elaborar el 1946 i habitualment és al retaule de la Mare de Déu dels Dolors de la parròquia. Els dies sants, però, acostuma a ser-hi a la Confraria de Pescadors, al carrer Carreta.  
El darrer Divendres Sant, tot just finalitzada la processó, la talla es va dirigir al taller dels musues, amb l’objectiu de ser objecte d’una política de restauració. La peça havia estat excessivament enfosquida com a conseqüència de l’acció dels ciris i llantions que els devots situen prop seu. La talla patia altres problemes, com l’atac d’insectes xilòfags, fissures i clivelles del suport, manca d’adhesió d’alguns dels seus elements, ratllades i taques de cera, entre d’altres patologies.  
El procés de restauració dut a terme per Pep Pascual ha consistit en desinfecció, neteja de la capa pictòria i neteja mecànica, recol·locació del suport, reintegració pictòrica i envernissat.  
La pietat restaurada ja va poder ser contemplada el passat cap de setmana a la parròquia pels fidels i podrà tornar a sortir en la processó del proper Divendres Sant. L’actuació forma part de la política de restauració del Consorci del Patrimoni de Sitges, centrada en la recuperació de peces de diferent format dels fons i col·leccions dels museus, però alhora també del patrimoni local, inclós en aquest cas el de la parròquia. L’any passat, el Consorci va restaurar i millorar l’estat de l’oli del Sant Crist de l’ermita del Vinyet.