El centenari de Maricel i el color blau impregnaran la decoració floral de Corpus dels Museus de Sitges

La implicació amb la festivitat ve de lluny i es tornarà a plasmar en aquesta edició amb l’organització d’un taller familiar i del tradicional Ou Com Balla