El Cau Ferrat i el Museu de Maricel obtenen la condició d’Interès Nacional

La Junta de Museus de Catalunya aprova la sol·licitud, que haurà de ser acordada pel futur Govern de la Generalitat

El conjunt dels museus del Cau Ferrat i de Maricel adquireixen la condició de Museus d’Interès Nacional, segons va acordar la Junta de Museus de Catalunya, en reunió celebrada el passat 13 de març. Aquest acord culmina el procés iniciat el maig de l’any passat, quan el Consell General del Consorci del Patrimoni de Sitges –organisme que gestiona tots dos museus– va facultar per unanimitat a la directora-gerent de l’ens, Vinyet Panyella, que elaborés l’informe que acompanyés la sol·licitud. L’assoliment d’aquest acord forma part dels objectius estratègics del Consorci del Patrimoni de Sitges per al període 2017-21, amb l’objectiu de reforçar la solidesa, el prestigi i el posicionament dels dos museus en l’ecosistema cultural i patrimonial de Catalunya i en la seva projecció internacional.

El Cau Ferrat i el Museu de Maricel se sumen als set museus que tenen aquesta categoria (la Fundació Joan Miró, el Museu d’Art Contemporani de Barcelona, el Museu Episcopal de Vic,  el Museu Marítim de Barcelona, el Museu de Montserrat, el Museu Picasso i el Museu Diocesà i Comarcal de Lleida), a més del Museu Nacional d’Art de Catalunya. La condició d’Interès Nacional permet a aquests museus dotar-se d’un estatus i una categoria que obre portes en la seva projecció i en les seves iniciatives, a més d’esdevenir una excel·lent carta de presentació per als seus visitants.

L’acord de la Junta de Museus de Catalunya especifica que la declaració de la condició d’Interès Nacional és per al conjunt que configuren el Cau Ferrat com el Museu de Maricel, que des de la seva reobertura el desembre del 2014 després de la seva reforma, es mantenen com a dos museus però amb accessos, recursos i logística compartida. És a dir, en la seva resolució la Junta ha avaluat el valor dels edificis i de les col·leccions de tots dos centres conjuntament en relació amb el seu valor patrimonial.

El nomenament aprovat per la Junta el farà efectiu el Govern de la Generalitat, un cop es constitueixi. La Llei de Museus de Catalunya detalla en el seu article 25 la capacitat del Govern per declarar museus com a Interès Nacional: “El Govern pot declarar com a museus d’interès nacional els museus que, per la importància i el valor del conjunt de béns culturals que apleguen, per les característiques generals o específiques de llurs col·leccions o perquè l’interès de llur patrimoni museístic depassa el seu marc, tenen una significació especial per al patrimoni cultural de Catalunya”.

Tant el Museu del Cau Ferrat com el Museu de Maricel, amb Can Rocamora com a edifici annex al conjunt, formen part del Consorci del Patrimoni de Sitges, constituït el 1994. El Consorci també gestiona el Museu Romàntic, el Palau de Maricel, la Fundació Stämpfli i Can Falç. El Cau Ferrat és propietat de la vila de Sitges per llegat testamentari del seu fundador i propietari, Santiago Rusiñol; va ser obert al públic el 1933 sota la direcció de Joaquim Folch i Torres, que al mateix temps enllestia els preparatius de l'obertura del Museu d'Art de Catalunya (actual MNAC). El Museu de Maricel, adquirit juntament amb Can Rocamora, per la Diputació de Barcelona, va ser obert el 1970 amb la Col·lecció d'Art i Antiguitats del Dr. Jesús Pérez Rosales, donada a aquesta corporació. El 1995 s'hi va afegir als seus fons la Col·lecció d'Art de la Vila de Sitges. Des de la reobertura de desembre de 2014, el Museu de Maricel presenta totes col·leccions integrades en un discurs únic, que permet seguir la història de l'art i de les idees estètiques des del segle X fins la figuració dels anys quaranta i cinquanta.

Aquesta important categoria assolida ara se suma a la condició del Cau Ferrat com a museu-secció del Museu Nacional d’Art de Catalunya, vigent des de l’any 2000.

Informe dels Museus de Sitges sol·licitant a la Generalitat la declaració de Museus d’Interès Nacional