‘Centenari Maricel (1918-2018)’

Museu de Maricel
16 novembre 2018 a 24 febrer 2019