Obertura del calendari de reserves
El període per a presentar sol·licituds per a casar-se l’any 2020 s’iniciarà el dimecres 4 de març de 2020 a les 9 hores.

  • Reserva: S’ha d’omplir el formulari i adjuntar els DNI. Suggerim que poseu més d’una data possible per si hagués coincidències, i tingueu més opcions.
  • Procediment: Les peticions s’acceptaran via e-mail a partir d’aquest dia, a les 9 hores (erolessi@diba.cat). Els correus que arribin abans de l’hora prevista s’inscriuran els últims de la jornada. L’horari d’atenció al públic serà de 9h a 14h, però el fet de presentar la petició presencialment no constitueix cap avantatge sobre les sol·licituds enviades a través del correu electrònic.
  • Criteri: Les reserves s’acceptaran per estricte ordre d’arribada.
  • Confirmació telefònica de les dates del calendari: Si ho desitgeu, podeu trucar-nos a finals de setmana per tal d’informar-vos telefònicament de la reserva definitiva.
  • Resposta: Enviarem un e-mail de confirmació de la reserva on es fixarà un termini per fer el pagament en concepte d’avançament, per tal de considerar la reserva en ferm. La resta de la tarifa s’haurà d’abonar quan rebeu la factura aproximadament un mes abans de la data.
  • Tarifes: Les tarifes i condicions del 2020 són:
    • Empadronats a Sitges: 600€ (paga i senyal de 280€).
    • No empadronats a Sitges: 800€ (paga i senyal de 380€).

Calendari de casaments civils:

MARÇ
- Dissabte 28: 11h, 12h, 13h, 17h, 18h i 19h.

ABRIL
- Dissabte 25: 11h, 12h, 13h, 17h, 18h i 19h.

MAIG
- Dissabte 16: 11h, 12h, 13h, 17h, 18h i 19h.

JUNY
- Dissabte 6: 11h, 12h, 13h, 17h, 18h i 19h.

JULIOL
- Dissabte 25: 11h, 12h, 13h, 17h, 18h i 19h.

SETEMBRE
- Dissabte 19: 11h, 12h, 13h, 17h i 18h.

OCTUBRE
- Dissabte 10: 11h, 12h, 13h, 17h, 18h i 19h.

NOVEMBRE
- Dissabte 14: 11h, 12h, 13h, 17h, 18h i 19h.

DESEMBRE
- Dissabte 12: 11h, 12h, 13h, 17h, 18h i 19h.

Reserva
Un cop presentat el formulari i acceptada la petició enviarem un correu electrònic de confirmació de la data i hora informant del número de compte corrent del Consorci del Patrimoni de Sitges per fer el pagament de la reserva (280€ per empadronats a Sitges o 380€ no empadronats).

Cancel·lació
En cas que s’anul·li la reserva no es tindrà dret a la devolució de la paga i senyal.

Protocol de condicions
Abans de la data de la cerimònia s’haurà de signar el protocol de condicions on es concretaran les responsabilitats per a ambdues parts, i que rebreu juntament amb la factura final.

Expedient matrimonial
S’ha de tramitar l’Expedient de Matrimoni Civil en el Registre Civil on estigueu empadronats, aproximadament tres o quatre mesos abans de la data del casament (per a més informació poseu-vos en contacte amb el Jutjat de Sitges, tel. 93 894 00 69, i consulteu terminis). Com a límit 20 dies abans de la data del casament l’expedient degudament tramitat ha d’estar en poder del Registre Civil de Sitges; en cas contrari no es podrà celebrar la cerimònia.

Barreres arquitectòniques
El Palau Maricel no disposa d’un ascensor públic per accedir al Saló d’Or, així que els assistents amb problemes de mobilitat hauran de contactar amb alguna empresa que faci aquest servei.

Capacitats
La capacitat del Saló d’Or és de 100 persones assegudes, en cap cas podrà sobrepassar-se l’aforament de l’espai per motius de seguretat.

*Tota aquesta informació és susceptible de canvis o modificacions.

Descarrega’t el formulari de reserves