La Peça del Mes | Juny 2015 | "Arpa del primer quart del segle XIX"