La Peça del mes: fotografies dels assistents al ball del Carnaval del 1899