La Peça del Mes de juny: model de bricbarc 'Pablo Sensat o Villa de Sitges'