Audició dels alumnes de l’Escola Municipal de Música Montserrat Almirall