VISITA LLIURE O GUIADA SIMPLE
ENTRADA ÚNICA NORMAL
- Museu del Cau Ferrat i Museu de Maricel: 10 euros
- Fundació Stämpfli - Art Contemporani: 5 euros
- Palau de Maricel: 5 euros

ENTRADA COMBINADA NORMAL
- Museu del Cau Ferrat i Museu de Maricel + Palau  de Maricel: 13 euros
- Museu del Cau Ferrat i Museu de Maricel + Fundació Stämpfli - Art Contemporani: 13 euros

ENTRADA ÚNICA REDUÏDA
- Museu del Cau Ferrat i Museu de Maricel: 7 euros
- Fundació Stämpfli - Art Contemporani: 3’5 euros
- Palau de Maricel: 3’5 euros

* Descompte aplicat a visitants dentre 13 i 16 anys, a estudiants menors de 25 anys, a membres del Carnet Jove, a famílies nombroses i monoparentals, a associats de lONCE i a persones amb discapacitat igual o superior al 33% i al seu acompanyant. 

ENTRADA COMBINADA REDUÏDA
- Museu del Cau Ferrat i Museu de Maricel + Palau  de Maricel: 9 euros
- Museu del Cau Ferrat i Museu de Maricel + Fundació Stämpfli - Art Contemporani: 9 euros

* Descompte aplicat a visitants dentre 13 i 16 anys, a estudiants menors de 25 anys, a membres del Carnet Jove, a famílies nombroses i monoparentals, a associats de lONCE i a persones amb discapacitat igual o superior al 33% i al seu acompanyant.

ENTRADA ÚNICA 50%
- Museu del Cau Ferrat i Museu de Maricel: 5 euros
- Fundació Stämpfli - Art Contemporani: 2’5 euros
- Palau de Maricel: 2’5 euros

* Descompte aplicat a jubilats, a aturats i a personal de l’Ajuntament de Sitges o de la Diputació de Barcelona.

ENTRADA COMBINADA 50%
- Museu del Cau Ferrat i Museu de Maricel + Palau  de Maricel: 7’50 euros
- Museu del Cau Ferrat i Museu de Maricel + Fundació Stämpfli - Art Contemporani: 7’50 euros

* Descompte aplicat a jubilats, a aturats i a personal de lAjuntament de Sitges o de la Diputació de Barcelona.

ENTRADA GRATUÏTA
- Tenen accés lliure als Museus de Sitges durant tot l’any els menors de 13 anys, els docents i els membres de l’International Council of Museums, de lAssociació de Museòlegs de Catalunya, de lAssociació Professional de Gestors Culturals, de la Societat Catalana dArqueologia, de lAssociació Catalana de Crítics dArt, dels Amics dels Museus de Catalunya, dels Amics del Museu Nacional d’Art de Catalunya, del Ram de Tot lAny i dels Amics dels Museus de Sitges.
- La resta de persones tenen accés lliure als Museus de Sitges cada primer dimecres de mes (sempre que no sigui festiu i que no es tracti ni de visites guiades ni de cap grup organitzat) i el Dia Internacional dels Museus (18 de maig). 

VISITA LLIURE O GUIADA PER A GRUPS ORGANITZATS
ENTRADA NORMAL
- Museu del Cau Ferrat i Museu de Maricel: 80 euros (grups de 15 persones)
- Fundació Stämpfli - Art Contemporani: 50 euros (grups de 20 persones)
- Palau de Maricel: 50 euros (grups de 20 persones)

ENTRADA REDUÏDA
- Museu del Cau Ferrat i Museu de Maricel: 64 euros (grups de 15 persones)
- Fundació Stämpfli - Art Contemporani: 40 euros (grups de 20 persones)
- Palau de Maricel: 40 euros (grups de 20 persones)

* Descompte aplicat a jubilats, aturats i persones amb discapacitat igual o superior al 33%.

ENTRADA ESCOLAR
- 1 museu: Museu del Cau Ferrat i Museu de Maricel o Fundació Stämpfli - Art Contemporani o Palau de Maricel50 euros (grups de 30 persones)
- 3 museus: Museu del Cau Ferrat i Museu de Maricel + Fundació Stämpfli - Art Contemporani + Palau de Maricel80 euros (grups de 30 persones)
- Taller pràctic: 4 euros (preu per alumne)

INFORMACIÓ I RESERVES
Edifici Miramar
Davallada, 12 (3a planta)
08870 Sitges
T. 93 894 03 64 (extensió 1)
F. 93 894 85 29
museusdesitges@diba.cat
reservesms@diba.cat
www.museusdesitges.com