Els primers treballs arqueològics confirmen el passat romà de Can Falç

El subsòl de l’edifici té restes relacionades amb l’antic Port d’en Tacó

La primera fase del projecte de rehabilitació de Can Falç ha permès localitzar al subsòl de l’edifici diverses restes arqueològiques de l’època romana relacionades, molt possiblement, amb les activitats marítimes de l’antic Port d’en Tacó. Aquest estudi inicial, previ a la museïtzació que mostrarà el passat agrícola, mariner i industrial de Sitges, va ser encarregat per determinar amb exactitud l’evolució històrica de la casa senyorial més antiga de Sitges, abans de prendre cap decisió sobre quines estructures de l’edifici han de ser preservades. En concret, s’hi han identificat fins a sis fases arqueològiques diferents, ubicades cronològicament entre 1546 i el segle XIX.

L’edifici inicial, del segle XVI, era rectangular, de planta baixa i dos pisos, i ocupava només una petita part del nucli del conjunt actual. Posteriorment es van anar afegint més cossos al voltant i no va assolir el volum actual fins a mitjan de segle XIX. La intervenció arqueològica ha estat encarregada pel Consorci del Patrimoni de Sitges a l’empresa AnteQuem, sota la direcció tècnica de Dídac Pàmies i la coordinació de l’arqueòleg del Consorci, Pere Izquierdo.

Les obres que s’hi estan fent tenen un plantejament estrictament conservador i s’han concentrat en la recuperació dels espais de la planta baixa que donen al carrer de la Carreta, que a finals d’abril ja serà utilitzable com a espai de treball per a la classificació i conservació de materials i documents que encara queden dins de la casa. De cara al futur, la sala també està previst que s’utilitzi com a espai polivalent per a fer-hi actes públics i petites exposicions.

Paral·lelament, també s’han eliminat diversos envans recents que fragmentaven l'espai, s’han reconstruït els serveis sanitaris adaptats a les persones minusvàlides, s’han eliminat revestiments que ocultaven les parets i aquestes s’han tractat contra les humitats. A més, a les zones on estaven més febles, les parets s'han revestit de morter de calç natural aplicat manualment. Les altres actuacions d’aquesta primera fase han sigut la recuperació de les instal·lacions bàsiques (electricitat, aigua, sanitat i informàtica) i dels paviments originals, que s’han netejat i sorrejat.

La direcció tècnica de les obres va a càrrec d'Albert Bargués, assistit per l'arquitecte Fran Marimon i per l’arqueòleg i tècnic de projectes de Museus de Sitges Pere Izquierdo. La intenció és que Can Falç obri les seves portes al públic durant l’any 2018.