El curs de restauració de ferro antic tornarà a fer servir peces de forja del Cau Ferrat

Els alumnes les restauraran per aprendre des de les patologies fins a les tècniques de conservació dels metalls

La tercera edició del curs Restauració de Ferro Antic es posa en marxa dilluns vinent, 8 de febrer, amb una sessió inaugural a l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya. Com en les dues edicions anteriors, algunes de les sessions pràctiques es desenvoluparan a Sitges i els alumnes podran treballar sobre peces de metall i ferro del Cau Ferrat. L’objectiu és que els inscrits adquireixin coneixements sobre l’estudi detallat de les patologies que afecten els metalls en general i el ferro en particular, així com l’avaluació de les seves degradacions i les tècniques que en permeten una bona conservació.

El curs s’adreça tant a alumnes amb coneixements previs com a professionals d’altres disciplines properes (conservadors-restauradors de pintura, arqueòlegs, conservadors de museus, estudiants de conservació-restauració...) que vulguin rebre aquesta formació complementària especialitzada en la conservació i la restauració de forja. Un cop finalitzat, els alumnes que hagin assistit al 80% de les classes i que hagin presentat la memòria rebran un certificat acreditatiu de l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya i, en cas de ser estudiants del centre, podran convalidar tres crèdits ECTS.

Les classes del curs seran, fins a l’1 de juny, els dilluns i els dimecres de 15 a 18 hores. Tots aquells que vulguin apuntar-s’hi encara són a temps de fer-ho. Només han d’enviar un correu electrònic a llanesta@diba.cat indicant les seves dades personals (nom i cognoms, telèfon i correu electrònic de contacte, currículum i centre on es va titular o on està estudiant).