Experiències

L’única manera d’entendre la pintura és anar i veure-la” Pierre-Auguste Renoir

Els museus són part fonamental del lloc que els acull i difonen el seu Patrimoni Cultural a través de la història, els costums o l’art. Cadascun amb unes peculiaritats i un equip que gestiona, conserva, cataloga, estudia i difon les col·leccions. Una raó de ser que va més enllà de l’exposició.

%d