Noves prospeccions subaquàtiques per localitzar i analitzar jaciments arqueològics a la costa de Sitges

La informació obtinguda s’incorporarà immediatament a la Carta Arqueològica de Catalunya

Museus de Sitges i l’Ajuntament de Sitges estan treballant coordinadament en la realització de prospeccions arqueològiques subaquàtiques en els jaciments que es troben al litoral de la vila. Els objectius d’aquesta acció són determinar quina és la situació exacta dels jaciments arqueològics subaquàtics detectats fins al present; detectar i confirmar la localització d’altres possibles jaciments a partir de la informació de submarinistes, pescadors i gent de mar; determinar quin és l’estat de conservació dels jaciments detectats; delimitar quines àrees han de quedar excloses de moviments de sediments en la regeneració de platges per tal de no posar en risc la conservació dels jaciments; i avaluar si existeixen jaciments subaquàtics susceptibles d’adequació, museïtzació i explotació turística. Totes les actuacions plantejades encaixen dins els objectius del projecte europeu SASMAP d’inventari de jaciments arqueològics marítims en zones d’escassa profunditat.

Tant Museus de Sitges com l’Ajuntament de Sitges tenen interès en detectar els jaciments arqueològics subaquàtics del litoral sitgetà i en conèixer quin és el seu estat de conservació, el seu potencial científic i turístic, i els riscos que els poden amenaçar. Es tracta d’un patrimoni delicat i fàcil de malmetre inadvertidament, i té un enorme potencial al territori a causa del gran predicament dels esports nàutics i a la presència històrica de ports esportius com els d’Aiguadolçs, Garraf o Ginesta.

En comparació amb d’altres poblacions de la costa catalana, els fons marins de Sitges són encara poc utilitzats pels submarinistes. En bona part, això es deu a l’existència de grans bancs de sorra fina superficials i mòbils oculten les barres de pedra paral·leles a la costa; a la limitació de la visibilitat, a causa d’aquesta mateixa sorra fina; al poc coneixement dels llocs interessants que hi ha per visitar sota l’aigua; i a la manca d’establiments especialitzats en lloguer de material d’immersió i en guiatge subaquàtic.

Malgrat això, a Sitges es coneixen diversos jaciments arqueològics subaquàtics importants, però de la majoria no se’n sap gairebé res més que la probable localització. La poca freqüentació dels fons marins és un factor de risc per al patrimoni arqueològic submergit, ja que és molt difícil advertir si s’hi produeix cap situació d’espoliació.

Atès que els fons de Sitges són sorrencs, tenen escassa profunditat a prop de la costa i sovint estan al peu de penya-segats, es fa molt incòmode i perillós treballar-hi de seguida que hi ha una mica d’onatge. Per tant, cal aprofitar els dies i els moments en els quals la mar estigui més calmada per actuar en els indrets menys profunds

L’equip encarregat de fer aquestes prospeccions subaquàtiques està format per una vintena de persones i liderat per Pere Izquierdo i Fric Malagelada. D’acord amb les convencions de la UNESCO i amb el caràcter de prospecció d’aquest projecte, s’intentarà extreure el mínim possible d’objectes de l’aigua. En aquells casos que es consideri necessari, es farà una digitalització en 3D dels objectes que eventualment es puguin localitzar.

Tots els objectes extrets seran conservats en humit i s’estabilitzaran d’acord amb els protocols habituals. A més, es comptarà amb el suport del taller de restauració dels Museus de Sitges i esperem tenir el suport dels laboratoris del CASC. La sistematització de la informació sobre cada jaciment es farà en les fitxes estàndard que ens faciliti la Generalitat d e Catalunya, de manera que aquesta informació pugui ser incorporada immediatament a la Carta Arqueològica del país.

Monedes trobades l'any 1962 al fons marí de Sitges procedents d'un enfonsament de 1642