Noves prospeccions subaquàtiques per localitzar i analitzar jaciments arqueològics a la costa de Sitges

La informació obtinguda s’incorporarà immediatament a la Carta Arqueològica de Catalunya
  • Monedes trobades l'any 1962 al fons marí de Sitges procedents d'un enfonsament de 1642