Curs 'Restauració de mobiliari antic'

OBJECTIUS
- Adquirir hàbits en l’estudi detallat del moble, en l’examen i en l’avaluació de les degradacions, la valoració de les tècniques i processos a seguir per a la seva conservació. 
- Adquisició de coneixements pràctics sobre la conservació i restauració del moble. 
- Reconeixement de l’estat de conservació, identificació de patologies, avaluació de les degradacions, de les possibles causes d’alteracions així com la valoració de les diferents propostes. 
- Definició de les tècniques i productes d’intervenció adequats.
- Aprenentatge de la metodologia i de les tècniques necessàries per al correcte desenvolupament del procés de conservació-restauració del moble antic.
- Adquisició de destresa en l’execució dels diferents acabats antics.  

A QUI S’ADREÇA
El curs està dirigit tant a alumnes amb coneixements previs com a professionals d’altres disciplines properes -conservadors-restauradors de pintura, arqueologia, ebenistes- conservadors de museus i estudiants de conservació-restauració, que vulguin rebre una formació adequada en l’àmbit de la conservació-restauració del moble antic.  

PRÀCTICA
Es treballarà sobre peces de mobiliari del Fons Can Falç de Sitges, peces patrimonials incorporadesa l’inventari de la Col·lecció d’Art de la Vila de Sitges. La pràctica pot variar segons la tipologia de cadascuna de les obres a intervenir. Bàsicament els passos a seguir inclouen:

  • Reconeixement de les obres ( Identificació parts, estructura, materials i tècniques / confecció de la fitxa tècnica bàsica acompanyada de documentació fotogràfica).
  • Reconeixement de l’estat de conservació de l’obra (identificació de patologies).
  • Avaluació de possibles criteris i línies d’intervenció, i posterior definició del criteri a seguir.
  • Desinsectació.
  • Consolidació de zones degradades i/o consolidació del suport.
  • Assentaments de xapa i/o reintegració volumètrica de mancances o llacunes.
  • Reintegració cromàtica de les mancances reconstruïdes.
  • Neteja o renovació del acabats.
  • Coneixement, preparació i aplicació dels materials.

DOCENT
– Marc Fabra i Aymerich, historiador de l’art i conservador-restaurador, director de l’ICRAM (Institut de Conservació i Restauració Aplicada al Moble).

CALENDARI
- Encara està per concretar tant l'inici i el final de les classes com el dia de la sessió inaugural.
- Possibilitat de pròrroga: si les matèries i objectius del curs no han estat possibles d’assolir en el calendari previst, el calendari i horari seran prorrogables, considerant com a data límit el divendres 16 de desembre.

HORARI
- Dimecres i divendres de 9.30 a 13.30 hores.

DURADA
- 46 sessions.
- 4 hores per dia (184 hores en total).

LLOC
ICRAM (Institut de Conservació i Restauració Aplicada al Moble).
Passatge Mulet, 13 (baixos)
08006 BARCELONA  

INFORMACIÓ I RESERVES
cursrestauraciomobiliariantic@gmail.com

INSCRIPCIÓ
Gratuïta. 

TITULACIÓ
Un cop finalitzat el curs, els alumnes que hagin presentat la memòria i fitxa tècnica de restauració de l’obra o obres en les que hagin participat i que hagin assistit a un mínim del 80% de sessions (o que les hagin recuperat, a posteriori de mutu acord amb el professorat) rebran el corresponent Certificat acreditatiu, emès per ICRAM i pel Consorci del Patrimoni de Sitges, en el que constaran els continguts i hores totals realitzades.